کتاب فنی وتکنیکی واشتغال زایی و کارآفرینی
کتاب فنی وتکنیکی واشتغال زایی و کارآفرینی دسـتـه بـنـدی      کتاب فنی وتکنیکی واشتغال زایی و کارآفرینی ســبــد شـمـا      راهــنــمــا      کتاب فنی وتکنیکی واشتغال زایی و کارآفرینی عــلــاقــه هــا      کتاب فنی وتکنیکی واشتغال زایی و کارآفرینی سلــامـ! وارد حــســاب شــویـد و یــا یــک حــســاب بــاز کـنـیـد.
کتاب فنی وتکنیکی واشتغال زایی و کارآفرینی
ارتـبـاط بـا مـا
دربـاره مــا
مقــررات سـایـت

گزینه های یـافـت شـده: 1 تا 1 از 1 گزینه

نابغه های کارآفرین

نابغه های کارآفرین
نـویـسـنـده: احسان گریوانی
35,000 تومان


کتابسرای هیرکان
هزاران جلد کتاب نادر، نو، قدیمی و کمیاب، تاریخی، ادبیات، رمان، اجتماعی، هنری، روانشناسی، سیاسی، دینی، علمی، رمان، عمومی و غیره، مجله، روزنامه، درسی، دانشگاهی، ارشد و دکترا، ارسال به سراسر ایران

ارتـبـاط بـا مـا
دربـاره مــا
مقــررات سـایـت
راهـنـمـا

کتاب فنی وتکنیکی واشتغال زایی و کارآفرینی ما را در اینستاگرامـ دنبال کنید

آمــار بــازدیــد: 95,889